Utbildningar

Allergiframkallande ämnen och härdplaster

Enligt bestämmelser i Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2014:43 ”Kemiska arbetsmiljörisker” ställs särskilda krav för allergiframkallande kemiska produkter och vissa processer.
Det finns krav på utbildning för att leda eller aktivt sysselsättas i ett arbete som kan innebära exponering av:

- Diisocyanater
- Epoxiplastkomponenter
- Organiska syraanhydrider
- Formaldehydhartser
- Metakrylater märkta med H317 eller H334 (allergiframkallande)
- Akrylater märkta med H317 och H334 (allergiframkallande)

Utbildning krävs även för arbete med etyl-2-cyanoakrylater och metyl-2-cyanoakrylater om arbete pågår mer än 30 minuter per vecka.

Vi håller halvdagsutbildningar i detta, antigen hos företag eller arrangerar själva. 

Kontakta oss för mer information!

 

Kemiska hälsorisker

Vilka risker finns det vid hantering av kemikalier?
Vad bör man tänka på?
Hur ska man skydda sig?

Utbildningen kan anpassas till företagetsönskemål.
Förslagsvis en halvdagsutbildning.

Svensk Arbetshygien AB håller i utbildningen hos företag eller arrangerar själva.

Kontakta oss för mer information!