Alla

Kemikalieregister

Genom samarbete med Svensk Arbetshygien AB, kan vi erbjuda deras webbaserade kemikalieregister, KemikalieWeb.

Arbetsmiljömätningar

Arbetsmiljömätningar är nödvändiga för att minimera olycksfallsriskerna och risken för arbetsrelaterade sjukdomar.

Konsultationer

Vi hjälper er kontrollera att ert kemikaliearbete klarar de
grundläggande krav som ställs av Arbetsmiljöverket
och andra myndigheter.

Sidor