Alla

Utbildningar

Vi erbjuder kompletta utbildningar, som lätt kan anpassas efter behov inom området Kemiska hälsorisker, allergiframkallande ämnen och härdplaster.

Kemiska analyser

Genom samarbetet med ett antal kvalificerade laboratorier erbjuder vi kvantitativa och kvalitativa analyser av ett stort antal kemiska ämnen.

Riskbedömningar

Arbetsmiljöverket ställer krav på riskbedömningar av kemiska produkter som används och eventuellt kan medföra ohälsa eller olycksfall.

Sidor