Om Företaget

Bioment Consulting AB är ett företag inom området kemikaliesäkerhet, kemisk analys och arbetsmiljö.

Företaget bygger sin verksamhet på lång erfarenhet bl.a. av kemiska- och arbetshygieniska analyser, kemikaliehanteringssystem och riskbedömningar.

Affärskonceptet Kemi Management, innebär stöd i form av både strategiska och operativa tjänster, för full kontroll av kemifrågorna i verksamheten. Det ger också kunderna tillgång till ett komplett och flexibelt tjänsteutbud inom kompetensområdet, genom samarbete med de främsta aktörerna på marknaden.

Proaktivt arbete med kemifrågor förutsätts idag, inte minst av kunder, leverantörer och myndigheter, därför är arbetet med Kemi Management i verksamheten en självklarhet och en förutsättning för att effektivt hantera kemifrågorna, genom att kunna fatta rätta beslut och genomföra rätta åtgärder.

Peter Björkner
Konsult