Länkar

Arbetsmiljöverket
www.av.se

Kemikalieinspektionen
www.kemi.se

Europeiska kemikaliemyndigheten
http://echa.europa.eu 

Giftinformationscentralen
www.giftinformation.se

Strålsäkerhetsmyndigheten
www.stralsakerhetsmyndigheten.se

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap
www.msb.se