Kemiska analyser

Genom samarbetet med ett antal kvalificerade laboratorier erbjuder vi kvantitativa och kvalitativa analyser av ett stort antal kemiska ämnen i ett brett koncentrationsområde från bulkelement ner till spår och ultra spårelement. Vi erbjuder även analyser av övriga komponenter och parametrar i kemiska processer.

Vi tillhandahåller provtagningsmaterial och utför provtagning vid behov.

Laboratorieanalyser

- Produkter
- Processer
- Stål
- Övriga metaller
Geologiska prover
Vatten
Radioaktivitet
Petroleumprodukter
Skärvätskor

Specialanalyser

Snabba analyser med portabelt instrument, bl.a. för kartläggning, materialidentifiering, miljöanalys. Tekniken ger möjlighet att inom några sekunder få den kemiska analysen på ett material.

Joniserande strålning

Mätning med portabelt instrument för effektiv avsökning efter radioaktiva material och identifiering av strålkällor

Kontakta oss för mer information!