Kemikalieregister

Genom samarbete med Svensk Arbetshygien AB, kan vi erbjuda deras webbaserade kemikalieregister, KemikalieWeb, som ger en komplett lösning för kontroll över företagets kemiska produkter. Kundens insats är minimal och omfattar endast komplettering av nya och borttagna produkter. Registret täcker bestämmelserna både i Arbetsmiljölagen och Miljöbalken.

Tjänsten innebär:
- Inventering av kemikalier
- Registrering av samtliga produkter
- Löpande uppdatering 

Kemikalieregistret omfattar:
- Säkerhetsdatablad, hämtas direkt från leverantörerna
- Skyddsblad, framställda för särskilt klassade produkter
- Etikettfunktion, för intern ompackning av kemikalier
- Huvudlista, för företagets alla kemikalier
- Avdelningslistor, för kemikalier per avdelning
- Miljölista, med miljöfarliga ämnen 
- Brandlista, för produkter som är brandklassade.
- Riskbedömning, enligt gällande lagstiftning
- Sökfunktion för innehållsämnen

Kontakta oss för mer information!