2017-08-23. BRISTER I ATT RAPPORTERA FARLIGT DAMM

Arbetsmiljöverket har granskat hanteringen av farligt kvartsdamm på 750 arbetsplatsen.
Första inspektionen sedan föreskriften trädde i kraft 2015. Hos närmare tre av fyra företag
hittades brister. Vanligast är bristande riskbedömningar och handlingsplaner

Källa: Arbetsmiljöverket