2017-08-14. NYA GRÄNSVÄRDEN FÖR BLY I LEKSAKER

Gränsvärdena för hur mycket bly som får finnas i leksaker har sänkts inom EU.
Det har Europeiska råder beslutat.
De nya skärpta reglerna börjar gälla  den 28 oktober 2018.

Källa: Kemivärlden